Subscribe Now

Sertai rakan pembaca lain untuk mendapatkan artikel menarik, tip-tip penulisan, perkembangan semasa berkaitan buku dan banyak lagi yang akan dihantar terus ke emel anda.

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Terma dan Syarat

 1. Terma dan syarat ini mengikat kontrak persetujuan bersama antara luqmanmakhtar.com dengan Rakan Dakwah (RD) dalam program dropship ini.
 2. Luqmanmakhtar.com berhak untuk mengubah, menambah atau mengurangkan kandungan dalam terma dan syarat tanpa meminta persetujuan atau notis kepada RD.
 3. Apabila seseorang memohon untuk menjadi RD, maka secara automatik seseorang itu bersetuju dengan terma & syarat program dropship ini selagi mana seseorang itu sah sebagai RD.
 4. Luqmanmakhtar.com bertanggungjawab menyediakan platform dan sistem dropship yang berfungsi dan berjalan serta, sokongan tambahan lain seperti bahan-bahan promosi dalam bentuk banner, pautan dan seumpamanya.
 5. RD bertanggungjawab mempromosikan bahan promosi disediakan pada platform yang dibenarkan, dengan cara yang dibenarkan pada kadar yang dibenarkan.
 6. Penentuan jumlah peratus komisen & level ini boleh diubah oleh luqmanmakhtar.com pada bila-bila masa tanpa persetujuan atau makluman kepada RD.
  • Hanya transaksi pembelian yang memenuhi syarat-syarat berikut akan layak & sah menerima komisen:
   Pembelian yang berlaku di website luqmanmakhtar.com.com.my sahaja.
  • Pembelian yang berjaya & lengkap dengan bukti bayaran sahaja.
 7. Pembelian yang dibatalkan atau dikembalikan wang kepada pembeli tidak layak menerima komisen.
 8. Pembelian yang dibuat oleh pihak luqmanmakhtar.com (staf, ejen, dan lain-lain) tidak layak menerima komisen.
 9. Luqmanmakhtar.com mempunyai kuasa penuh yang tidak boleh dipertikaikan dalam penentuan adakah sesuatu jualan itu layak diberikan komisen atau tidak.
 10. Luqmanmakhtar.com tidak boleh disabitkan terlibat atau bersalah atas perbuatan atau tindakan RD dalam mana-mana aktiviti promosi yang melanggar undang-undang negara Malaysia.
 11. RD tidak boleh mengaku yang RD mewakili luqmanmakhtar.com dalam apa-apa aktiviti promosi yang dilakukan kecuali sekiranya ada persetujuan secara bertulis dengan luqmanmakhtar.com.
 12. Pengiklanan secara sosial media dibolehkan dengan syarat ia tidak mengambarkan mewakili luqmanmakhtar.com samada dari segi grafik mahupun tulisan.